Jan Větrovský

Majitel a provozovatel Fitness Arény – Centra zdravého pohybu. Odborný garant vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů Active Life Academy. Master Trainer pro ČR terapeuticko-pohybového konceptu FLOWIN. Má dlouholetou praxi s tréninkem profesionálních sportovců (asistent reprezentačního trenéra juniorů v rychlostní kanoistice, trenér RedBull sportovců a jiné). Věnuje se převážně pohybovým terapiím a zaváděním "optimálního" (zdravého) pohybu do běžného, nesportovního, života. Dále se zabývá pohybovou terapií obézních osob a pacientů s civilizačními chorobami. Vytváří speciální pohybové programy v posilovně i mimo ni pro vrcholové sportovce, běžnou populaci, děti, seniory, těhotné ženy i maminky po porodu. Je absoloventem řady odborných kurzů a zároveň školitelem několika cvičebních programů, dále spoluautorem odborných publikací i článků pro širokou veřejnost.